บริษัท มาลัว ค๊อฟฟี่ จำกัด ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0125559019541 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 89/232 หมู่1 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยชื่อของบริษัท มาจากชื่อหมู่บ้านที่ได้ไปทำการสำรวจแหล่งที่ปลูกกาแฟนั่นเอง

วิสัยทัศและพันธกิจ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตกาแฟที่ดี มีคุณภาพ รสชาติ เข้มข้น เหมือนทานกาแฟสด จากวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตที่ดีมีคุณภาพเช่นกัน เพื่อให้ทุกคน ทุกกลุ่มที่บริโภคกาแฟ สามารถหาซื้อหากินได้ง่ายโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่ยุ่งยาก และ เพื่อช่วยเหลือสังคม ผู้ด้อยโอกาศ และกลุ่มผู้ปลูกกาแฟที่ถูกเอาปรียบ

กิจกรรมบริษัท

1. แปลงทดลองปลูกกาแฟตัวอย่างของบริษัทฯ สถานที่ตั้ง ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เนื้อที่ 1.5 ไร่ จำนวน 200 ต้น พันธ์อาราบิก้า สายพันธ์คาร์ติมอร์ เริ่มต้นปลูก ธันวาคม 2559

2. ไร่กาแฟและการเดินทาง


3. กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ น้องนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แรม ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ บริษัท มาลัว ค๊อฟฟี่ จำกัด ร่วมกับเพื่อนร่วมรุ่นพิริยาลัย 33 จิตอาสาจาก โรงพยาบาลศิริราช และ น้องๆ จาก บจ.สลาแมนเดอร์ ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์กีฬา และรองเท้านักเรียน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560


เอกสารและการรับรอง